Pakplee Hospital - โรงพยาบาลปากพลี
Previous
Next
ประกาศ

นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี

ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ โรงพยาบาลปากพลี
ผลการสอบเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน)
ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์
แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพโรงพยาบาลปากพลี
หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปากพลี
โรงพยาบาลปากพลีออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปากพลี
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกันสาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สิงหาคม 2023
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้า เพดานและทาสีผนังอาคารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 พฤษภาคม 2023
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2023
แบบสรุป ผลการดำเนินงาน (สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565