Pakplee Hospital - โรงพยาบาลปากพลี
Previous
Next
ประกาศ

นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี

ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปากพลี
โรงพยาบาลปากพลีออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปากพลี
กิจกรรม รณรงค์ จิตอาสาเราทำความดี บูรณาการ งานควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19
โรงพยาบาลปากพลี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่ประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำกลุ่ม 608 เข้าถึง ATK Cup ปากพลี
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้มอบบริจาคหุ่นยนต์ส่งอาหารหรือเวชภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลปากพลี
ปากพลีร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19
ประกาศโรงพยาบาลปากพลี ขอความร่วมมือ
แบบสรุป ผลการดำเนินงาน (สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564