Pakplee Hospital - โรงพยาบาลปากพลี
Previous
Next
ประกาศ

นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี

ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปากพลี
โรงพยาบาลปากพลีออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปากพลี
กิจกรรม รณรงค์ จิตอาสาเราทำความดี บูรณาการ งานควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19
โรงพยาบาลปากพลี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่ประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำกลุ่ม 608 เข้าถึง ATK Cup ปากพลี
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้มอบบริจาคหุ่นยนต์ส่งอาหารหรือเวชภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลปากพลี
ปากพลีร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19
ประกาศโรงพยาบาลปากพลี ขอความร่วมมือ
ข่าวสารความรู้ สุขภาพทางกายภาพบำบัด