Pakplee Hospital - โรงพยาบาลปากพลี
Previous
Next
ประกาศ

นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี

ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพโรงพยาบาลปากพลี
หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลปากพลี
โรงพยาบาลปากพลีออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปากพลี
กิจกรรม รณรงค์ จิตอาสาเราทำความดี บูรณาการ งานควบคุมโรคติดต่อ โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19
โรงพยาบาลปากพลี ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่ประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะนำกลุ่ม 608 เข้าถึง ATK Cup ปากพลี
ข่าวสารความรู้ สุขภาพทางกายภาพบำบัด
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มีนาคม 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กุมภาพันธ์ 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มกราคม 2023
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มกราคม 2023
แบบสรุป ผลการดำเนินงาน (สขร.1)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564