ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ โรงพยาบาลปากพลี

          กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาล …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกันสาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน)

ประกาศรับสมัคร ยกเลิกประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานประจำห …

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาล (รายเดือน)

ประกาศรับสมัคร ยกเลิกประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานประจำห …

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้า เพดานและทาสีผนังอาคารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง